Vybavení ordinace

Analyzátory krve IDEXX – hematologický analyzátor LaserCyte a biochemický analyzátor Catalyst umožňující okamžitou in-house diagnostiku potíží akutních pacientů. 
IDEXX VetConnect Software on-line náhledů všech provedených laboratorních diagnostik (vzdálený přístup, konzultace výsledků s klienty)

Močový analyzátor UA Idexx pro kompletní biochemickou analýzu parametrů zjistitelných v moči (ledvinové potíže, onemocnění dolních moč.cest, endokrinologie)

Snap Pro Reader pro vyhodnocení sérologických a antigenních testů infekčních nemocí (např. Borrelia, Anaplasma, Ehrlichia, kočičí virozy FeLV, FIV)

 
Cytologický preparát barvený metodou Diff-Quick

Služby ordinace

cityVET se zaměřuje na všeobecnou veterinární medicínu pro společenská zvířata, zejména psy a kočky, ale také králíky, morčata nebo fretky. 

Provádíme: 

– preventivní ošetřování (očkování, odčervení) 

– čipování 

velmi dbáme na řádné kompletní klinické vyšetření 

– provádíme základní i pokročilou laboratorní diagnostiku (vyšetření krve, moči, koprologii, sérologické testy, Ag a PCR průkazy původců nemocí) 

– speciální vyšetření (FNA tenkojehelné aspirace, onkologický staging a grading)

– odběry CSF mozko-míšního moku, thorako- + abdomino-centézi

– zobrazovací diagnostiky (RTG, ultrasonografie) 

onkologickou a ortopedickou diagnostiku, chirurgii, onkologickou chirurgii, ortopedii, stomatologii a stomato-chirurgii

 běžné i speciální typy chirurgických zákroků od povrchových zákroků po břišní chirurgii, onkologickou chirurgii či ortopedii = léčby zlomenin a traumat kloubů (ruptura předního zkříž.kolenního vazu, luxace pately, fraktury kostí).

dbáme na obezřetnou antibiotickou léčbu, kvalitní multimodální analgezii (včetně opioidní analgezie) a lokální metody anestezie

– operujeme BOAS pacienty, pacienty s monitorovanými/léčenými orgánovými vadami (ledviny, srdce, PSS pacienty) se všemi anesteziologickými zásadami ASA managementu a postoperační péče

  Operujeme výhradně v inhalační anestezii (isofluran+O2) za plného sálového monitoringu (SpO2, EKG, teplota) a dodržování přísných zásad asepse.

Často a úzce spolupracujeme se specializovanými veterinárními klinikami a pracovišti na nejvyšší přístrojové a odborné úrovni pro maximální možnou péči na úrovni současné vědy a medicíny.

RTG a ortopedické vyšetření pacienta v sedaci

Digitální RTG Fire CR+ – pro diagnostiku traumat a vad kostí nebo kloubů, zobrazovací vyšetření břicha a hrudníku umožňující snížení rizika nutnosti zbytečných dávek rentgenového záření a tím i šetrnější diagnostiku pro pacienta a personál kliniky. Převod snímků do fotoformátů (jpeg) pro jednoduché konzultace či přeposílání snímků při referování k další péči či pro potřeby majitele zvířete (přílohou emailem)

USG ultrasonograf MyLab ESAOTE s Dopplerem, kardio-softwarem a 2 kardio-sondami, detailním zobrazením orgánů břicha, nepostradatelný přístroj pro biopsie tkání tenkojehelnou aspirací (FNA)

Cytologická laboratoř pro barvení a prohlížení obarvených preparátů odebraných z různých tkání pod mikroskopem (kožní diagnostiky, onkologická FNA diagnostika)

Sálové vybavení – kyslíkový generátor, inhalační anesteziologický okruh, monitor živoních funkcí Mindray, elektro-kauterizace, chirurgická odsavačka tekutin, stomatologické vybavení (piezoelektrická ultrazvuková jednotka, zubní vrtačka, mikromotor), vybavení pro orto/trauma, sterilizátor parní i horkovzdušný, UV sálová sterilizace

 

In-House laboratoř pro kompletní analýzy krve a vzorků biol.materiálů