Vybavení ordinace

Analyzátory krve firmy IDEXX – hematologický analyzátor LaserCyte a biochemický analyzátor Catalyst umožňující okamžitou in-house diagnostiku potíží akutních pacientů. On-line software přístrojů umožňuje vyhledat výsledky vyšetření ihned i mimo kliniku a vyhledat zpětně záznamy z vyšetření provedených u konkrétního pacienta v minulosti

Močový analyzátor UA Idexx pro kompletní biochemicvkou analýzu paramtrů zjistitelných v moči (ledvinové potíže, onemocnění dolních moč.cest, endokrinolgie)

IMG_7508

Služby ordinace

cityVET se zaměřuje na všeobecnou veterinární medicínu pro společenská zvířata, zejména psy a kočky, ale také králíky, morčata nebo fretky. 

Provádíme: 

– preventivní ošetřování (očkování, odčervení) 

– čipování 

– velmi dbáme na řádné kompletní klinické vyšetření 

– provádíme základní i pokročilou laboratorní diagnostiku (vyšetření krve, moči, koprologii) 

– speciální vyšetření (tenkojehelné aspirace, onkologický staging 

– odběr mozko-míšního moku, thorako- + abdomino-centézi) 

– zobrazovací diagnostiky (RTG, ultrasonografie) 

– onkologickou a ortopedickou diagnostiku.

Provádíme běžné i speciální typy chirurgických zákroků od povrchových zákroků po břišní chirurgii, onkologickou chirurgii či ortopedii včetně léčby zlomenin a traumat kloubů.

Často a úzce spolupracujeme se specializovanými veterinárními klinikami a pracovišti na nejvyšší přístrojové a odborné úrovni pro maximální možnou péči na úrovni současné vědy a medicíny

IMG_8078

Snap Pro Reader pro vyhodnocení sérologických a antigeních testů infekčních nemocí

Digitální RTG Fire CR+ – pro diagnostiku traumat a vad kostí nebo kloubů, zobrazovací vyšetření břicha a hrudníku umožňující snížení rizika nutnosti zbytečných dávek rentgenového záření a tím i šetrnější diagnostiku pro pacienta a personál kliniky. Převod snímků do fortoformátů pro jednoduché konzultace či přeposílání snímků při referování k další péči či pro potřeby majitele zvířete

USG sonograf s Dopplerem

Cytologická laboratoř pro barvení a prohlížení obarvených preparátů odebraných z různých tkání (kožní diagnostiky, onkologická diagnostika)

Sálové vybavení:

 

 

 

 

 

 

DSC_0342 c